Veien fra sårbarhet til ressurs.

Omtrent hvert femte menneske har karaktertrekket høysensivitet. De møter livet og hverdagen med utgangspunkt i følelsene. Dette er en naturlig konsekvens av at de er født med en hjerne som er mer sensitiv en andres. Hjernen tar til seg og registrerer flere inntrykk og stimuli, og på en sterkere måte enn hos ikke-sensitive. Den håndterer dessuten de mange inntrykk og det materialet den har fått på en dypere og grundigere måte. Denne omfattende bearbeidings prosessen fører til at empati, omsorg, klokskap og verdiorientering er noen av de gode egenskapene som i utgangspunktet karakteriserer høysensivitet.

Lars Lilleberg coach, mental trener massør og TFT terapeut har drevet med selvutvikling og mental trening i ca 25 år. Han ser med bekymring på dagens unge og bruken av mobiltelefoner, ipad og pc.

Ca 20% av alle personer er høysensitive. De møter livet med følelsene og tar inn 3 til 5 ganger mere sanseintrykk. De reagerer tre til fem ganger sterkere på ytre stimuli som lys lyd og lukter. Tre til fem ganger sterkere på andres humør, stemmebruk og kroppsspråk. Mere empatiske og omsorgsfulle enn folk flest.

Logg inn