Høysensitive personer

Veien fra sårbarhet til ressurs.

Omtrent hvert femte menneske har karaktertrekket høysensivitet. De møter livet og hverdagen med utgangspunkt i følelsene. Dette er en naturlig konsekvens av at de er født med en hjerne som er mer sensitiv en andres. Hjernen tar til seg og registrerer flere inntrykk og stimuli, og på en sterkere måte enn hos ikke-sensitive. Den håndterer dessuten de mange inntrykk og det materialet den har fått på en dypere og grundigere måte. Denne omfattende bearbeidings prosessen fører til at empati, omsorg, klokskap og verdiorientering er noen av de gode egenskapene som i utgangspunktet karakteriserer høysensivitet.

Jeg hørte første gang om fenomenet på radio og noen brikker falt på plass. Jeg er en høysensitiv person og skjønte mere av av meg selv. Følelser, tanker og væremåte. Hvordan jeg har blitt til den jeg er i dag. Hvordan jeg oppfatter verden og meg selv. Jeg fikk lyst til å skrive om høysensitivitet, fordi jeg vet det er mange der ute som har og har hatt mange utfordringer og kanskje lever med høysensitive mennesker.

Karaktertrekk hos høysensitive: De reagerer tre-fem ganger sterkere på ytre stimuli som lys , lyd og lukter. De reagerer tre – fem ganger sterkere på andres humør, stemmebruk og kroppsspråk. De er veldig sårbare for krav og kritikk, stress og press, særlig når de har samlet opp mange ubearbeidede inntrykk og opplevelser. De er i utgangspunktet mere empatiske og omsorgsfulle en folk flest. Høysenitive mennesker har behov for alenetid hvor mengden av intrykk og stimul.i er redusert – de trenger balanse. De er grunnlegende verdiorienterte og tenker, grubler og analyserer på et dypere og grundere plan. Dybdeorienteringen bidrar til stor kreativitet og evne til å skape kunstneriske estetiske og kulturelle uttrykk – høysensivitet er således «kunstnergenet.»

Forståelse for høysensitive mennesker er viktig i mange sammenhenger og jeg nevner her i noen roller du kan møte høysensitive: Du har en kone/samboer, bror eller søster, kjæresten din, vennen din, eleven din, kollegaen din, klienten/kunden din, naboen din.

Møtet med den høysensitive og dagens samfunn er en form for dans i utakt. Resultat av dette kan være slitenhet, stress og press. Overstimulering, overveldelse og metning. Utfordringer som mobbing, skam, lavt selvbilde, mindreverdighetsfølelese. Karaktertrekk som innesluttethet, konsentrasjonsvansker, lav selvfølelse – «grunnmuren er dårlig».

Å bli sett som høysensitiv er sjelesettende for de det gjelder. For å bli mitt beste som høysensitiv er det viktig å vite mere om fenomenet for den høysensitive og dere andre. Psykolog Trond Edvard Haukedal har skrevet en lettfattelig bok om temaet etter å har studert fenomenet over mange år. Tittelen: Boken om høysensivitet – veien fra sårbarhet til ressurs – kan jeg absolutt anbefale.


Lillehammer, 23.09.2016

Lars Lilleberg

Logg inn